Ηλεκτρονικές κατασκευές ΚΙΤ

On sale!
Ηλεκτρονική κλειδαριά με πληκτρολόγιο MR02
Στην φωτογραφία βλέπουμε το υλικό μονταρισμένοαποτελείτε από πλακέτα και υλικά (θα πρέπει να μονταριστεί)χρησιμοποιεί mikrocontroller (το οποίο είναι προγραμματισμένο έτοιμο)Δέχετε τετραψήφιο κωδικό για on-off του ρελλεμπορεί να πάρει μέχρι 30 διαφορετικούς κωδικούςμπορεί να προγραμματιστεί για όπλιση - αφόπλιση του ρελλεμε χρονικό όριο εως 255 δευτερόλεπταή για κωδικό και όπλιση και κωδικό και αφόπλισηή κωδικό όπλιση για 2 δευτερόλεπτα και αυτόματη αφόπλισητροφοδοσία 12 βολτ 1 Αμπερκατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση